Agenda van de vergadering van 27 februari 2024

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 AGENDA Opgesteld 23 februari 2024 Dinsdag 27 februari 2024 Aanvang: 09.45 uur A. OPENBARE BEHANDELING 1. Behandeling 35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) Herdenking van de heer A.A.M. Van Agt 2. Hamerstukken (onder voorbehou…