Toepassing van de Wet open overheid; Motie; Motie van de leden Chakor en Palmen over het aanstellen van een nationaal coördinator voor de versterking van de openbaarheid en de informatiehuishouding van de overheid