Toepassing van de Wet open overheid; Motie; Motie van het lid Sneller c.s. over de Woo overeenkomstig de wet en de jurisprudentie uitvoeren