Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie); Motie; Motie van het lid Vermeer over de voorziene inhoud van de Wet collectieve warmte opnemen in de Energiewet