Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie); Motie; Motie van het lid Bontenbal c.s. over onderzoeken of de kosten die warmtebedrijven maken, kunnen worden verlaagd