Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie); Motie; Motie van het lid Beckerman over samen met warmtebedrijven en corporaties een fonds onderzoeken om het niet-meer-dan-anders principe individueel te garanderen