Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van het lid Teunissen over voor overeenkomsten voor gaswinning in de Noordzee een kosten-batenanalyse laten maken door een onafhankelijke partij