Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Hertzberger over mogelijkheden uitwerken om de bestaande tegemoetkoming van leenstelselstudenten op zo kort mogelijke termijn te verhogen