Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen; Brief van de ministers van J&V en van BZK betreffende hoofdlijnen van de commissie-Fokkens herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen