Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Sneller en Zeedijk over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel (t.v.v. 29023-472)