Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over blijvend verkennen hoe effectief en met Europees draagvlak aanvullende stappen genomen kunnen worden om het illegale nederzettingenbeleid en gewelddadige uitwassen daarvan te stoppen