Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Pijpelink over opties uitwerken voor voldoende financiële middelen voor onderwijshuisvesting tot 2050