Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Pijpelink over een brede verkenning van monitoringsmogelijkheden binnen het stelsel ten behoeve onderwijshuisvesting