Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Rooderkerk over de Kamer informeren over het bedrag dat in 2024 nodig zou zijn om het binnenklimaat in en de duurzaamheid van schoolgebouwen te verbeteren