Racisme en Discriminatie; Motie; Motie van het lid Diederik van Dijk over afspraken met instellingen voor hoger onderwijs om de toegang tot gebouwen zodanig te controleren dat risico’s op antisemitische incidenten door (externe) activisten zoveel mogelijk worden voorkomen