Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening; Motie; Motie van het lid Van Baarle over uitspreken dat de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening dat het recht op gelijke behandeling is geschonden, wordt onderschreven