Agenda van de vergadering van 14 mei 2024

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 AGENDA Opgesteld 10 mei 2024 Dinsdag 14 mei 2024 Aanvang: 13.30 uur OPENBARE BEHANDELING 1. Hamerstuk 36.410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 2. Stemmingen 36 410 VII, E Motie van het lid Kemperman c.s. over het verduurzamen van woningen 36 410 VII, F Motie van het lid Kemperman over het wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen 36 410 VII, H Motie van het lid Rietkerk (CDA) c.s. over een uitwerking van de voor- en nadelen…