Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst; Motie; Motie van het lid Tuinman over het verwervingsproces van de maritieme projecten versnellen met aandacht voor het economisch belang voor Zeeland