EU-voorstellen: Pakket betreffende de Europese industriële defensiestrategie (JOIN(2024)10 en COM(2024)150); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van Defensie over mededeling inzake Europese Defensie-Industrie Strategie en voorstel voor Verordening Europees Defensie-Industrie Programma