Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie; Motie van het lid Thijssen over geen maatwerkafspraken maken met bedrijven die de winstbelasting ontwijken