Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie; Motie van het lid Kröger over binnen verduurzamingssubsidies voor de gebouwde omgeving sturen op een eerlijke verdeling tussen inkomensgroepen