Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie; Motie van de leden Kröger en Thijssen over geen subsidie voor de bouw of ontwikkeling van superjachten voor de ultrarijken van de wereld