Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Motie; Motie van de leden Beckerman en Pijpelink over onderzoek doen naar het aanpakken van marktwerking in schoolboeken