Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Motie; Motie van de leden Beckerman en Ergin over onderzoeken op welke wijze studenten die gedupeerd zijn vanwege de fraudeaanpak door DUO financieel gecompenseerd kunnen worden