Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Motie; Motie van het lid Ergin over de ambities op het gebied van kansengelijkheid in de komende jaren in stand houden en prioriteren