Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden); Motie van het lid Perin-Gopie c.s. over samenwerkingsverbanden actief wijzen op effectieve anti-discriminatie maatregelen en -trainingen