Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang grootouders); Motie; Motie van de leden Lahlah en Van Nispen over onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat kinderen onder de 12 jaar worden gehoord door de rechter