Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Bouwen aan de toekomst met de natuur: biotechnologie en biofabricage in de EU bevorderen; Brief aan de Vice-voorzitter van de Europese Commissie met vragen over de Commissiemededeling inzake biotechnologie en bioproductie