Agenda van de vergadering van 25 juni 2024

Vergaderjaar 2023-2024 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 25 juni 2024 Opgesteld 21 juni 2024 PLENAIRE BEHANDELING OM 13.30 UUR 1. Derde termijn Kamer en regering (onder voorbehoud) 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) 2. Hamerstukken 36 341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalific…