Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)