Milieuraad; Brief van de ministers van I&W en voor K&E over verslag van de Milieuraad van 17 juni 2024