Besluit van 28 juni 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen I tot en met N, de in onderdeel O opgenomen artikelen 26a tot en met 26c van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, onderdeel P, onder 2, artikel II, onderdeel A, onder 1, en artikel IIA van de Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering en van de artikelen 8 tot en met 10 van het Besluit implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering