Besluit van 28 juni 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 21 mei 2024 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 in verband met het aanbieden van praktijkgerichte vakken in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo (Stb. 2024, 137)