Toekomst AWBZ; Motie; Motie van het lid Voortman over het overleg met Per Saldo

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat zorg in natura en een pgb gelijkwaardig zijn aan elkaar en ongelijke tariefkortingen dus niet redelijk zijn; constaterende dat budgethouders nu dubbel gekort gaan worden op de taakstelling voor persoonlijke verzorging omdat de wijkverpleegkundige de hoeveelheid zorg die nodig is strenger gaat indiceren en daar nu bovenop een extra korting komt van waarschijnlijk maar liefst 15% op het pgb-tarief; overwegende dat budgethouders hier nog steeds niet over zijn geïnformeerd terwijl de wijzigingen per 1 januari al ingaan; van mening dat budgeth…