Politie; Brief regering; Voortgangsbrief politie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2014 Door middel van deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van de vorming nationale politie. Als bijlagen bij deze brief stuur ik uw Kamer de voortgangsberichten vorming nationale politie, aanvalsprogramma informatievoorziening politie (AVP) en politieonderwijs 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . . Tevens voeg ik toe het derde rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) over de vorming van de nationale politie, de brief met de voorlopige bevindingen van de voorzitter van de Commis…