Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Schriftelijke beantwoording van resterende vragen gesteld in het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 In het WGO van 3 november 2014 over het wetsvoorstel Belastingplan 2015 heb ik toegezegd op een aantal vragen nog schriftelijk terug te komen. In deze brief beantwoord ik deze vragen. Werkkostenregeling Mevrouw Neppérus vraagt naar een onderbouwing van de derving van € 40 miljoen die is geraamd voor de mogelijkheid om de onbenutte vrije ruimte in de werkkostenregeling voort te wentelen naar een volgend jaar. Voor de raming van het budgettair neutrale forfait is verondersteld dat 10% van het overschot aan vr…