Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Nota van wijziging; Nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het in artikel I, onderdeel A, tweede wijzigingsonderdeel, voorgestelde onderdeel kk, komt te luiden: kk. melkvee : 1°. melk- en kalfkoeien, te weten koeien (bos taurus) die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden met inbegrip van koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken; 2°. jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleeshouderij tot 1 jaar en 3°. jongvee ouder dan 1 jaar, te weten a…