Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen; Op de Eems, 24 oktober 2014; Brief regering; Voorlopige toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen; Op de Eems, 24 oktober 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2014 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat het bovengenoemde verdrag vanaf 24 oktober 2014 voorlopig wordt toegepast. De tekst van het verdrag is gepubliceerd in Trb. 2014, nr. 182 . Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd. De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders…