Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Kwartaaloverzicht van consultaties van de Europese Commissie met reactie van het ministerie van Economische Zaken van juni 2014 tot oktober 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Gelet op de toezegging dat uw Kamer een overzicht ontvangt van de reacties op de Europese consultaties 1 Kamerstuk 22 112, nr. 1581 . en het verzoek van uw vaste commissie voor Economische Zaken, stuur ik hierbij het kwartaaloverzicht van consultaties van de Europese Commissie aan met reactie van het Ministerie van Economische Zaken. In de periode juni 2014 – oktober 2014 is op de volgende reacties gereageerd: – Openbare raadpleging over de herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordelingen (zie bij…