Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Aanbieding addendum en achtergrondrapport bij de ex ante evaluatie Wet verantwoorde groei melkveehouderij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Met deze brief bied ik u het achtergrondrapport bij de Ex ante evaluatie wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) aan 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Hiermee geef ik invulling aan mijn toezegging zoals gedaan in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 979, nr. 10 ). Tevens treft u bij deze brief een addendum van het LEI bij het hoofdrapport aan 2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Achtergrondrapport Het achtergrondrapport vormt …