Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 34, dat regelt dat studenten die door decentrale selectie later aan hun eigenlijke studie zijn begonnen, geen schuld opbouwen voor de extra jaren die zij buiten hun schuld om aan hun studieperiode doen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 035Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 34 Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IIn artikel I wordt onderdeel AX als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt «door…