Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Wijziging verordening Europees geneesmiddelenbureau

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij twee fiches, die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Fiche 1: Mededeling handboek aanpak schijnhuwelijken (Kamerstuk 22 112, nr. 1929 ) Fiche 2: Wijziging verordening Europees geneesmiddelenbureau De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders Fiche: Wijziging verordening Europees Geneesmiddelenbureau 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van …