Frequentiebeleid; Brief regering; Herbestemming 700 MHz band en toekomst omroep via de ether

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2014 In mijn beantwoording van schriftelijke vragen ten behoeve van het overleg met uw Kamer over de EZ-begroting 2015 heb ik toegezegd dat ik uw Kamer per brief zou informeren over mijn voornemens met betrekking tot de toekomst van de commerciële radio en televisievergunningen en dat ik daarbij ook zou ingaan op vragen van uw vaste commissie voor Economische Zaken van 10 september 2014 over het gebruik van draadloze microfoons. Met deze brief geef ik uitvoering aan deze toezegging. Tevens ga ik in deze brief in o…