Ruimtetekort in mainport Rotterdam; Brief regering; Aanbieding van het accountantsrapport behorende bij de dertiende 13e Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (VGR PMR)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Auditdienst Rijk bij voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de 13e Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Overeenkomstig de aanwijzingen van de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortga…