Waterbeleid; Brief regering; Verbeterplannen drinkwaterbedrijven

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Hierbij stuur ik u ter uitvoering van artikel 44 van de Drinkwaterwet ter informatie de verbeterplannen van de drinkwaterbedrijven naar aanleiding van de resultaten van de prestatievergelijking over 2012 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . De verbeterplannen zijn in het kader van artikel 44 van de Drinkwaterwet aan mij toegezonden. Ik heb geconstateerd dat alle drinkwaterbedrijven tijdig de jaarverslagen hebben aangeleverd, binnen 6 maanden na verschijning van het verslag van de prestatievergelijking. …