Veiligheid van het railvervoer; Brief regering; Aanbieding van het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) “Ontsporing goederentrein bij Borne”

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Hier bijgevoegd ontvangt u het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) «Ontsporing goederentrein bij Borne» naar aanleiding van de ontsporing op 6 november 2013 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Hieronder ga ik achtereenvolgens in op de feitelijke gebeurtenissen en bevindingen van ILT en mijn beleidsreactie. Feitelijke gebeurtenissen en bevindingen van ILT Naar aanleiding van de ontsporing van een goederentrein bij Borne heeft ILT onderzoek uitgevoerd. Dit heeft zich met n…