Gaswinning Groningen-veld; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Op 30 oktober jl. verzocht de vaste Commissie voor Economische Zaken om exact aan te geven wanneer het definitieve winningsplan over de gaswinning in Groningen naar de Kamer zal worden gestuurd. In de Regeling van werkzaamheden van 6 november jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 21, Regeling van Werkzaamheden) verzocht uw kamer mij om het definitieve winningsplan voor 1 december naar de Kamer te sturen. Graag ga ik hierop in. In mijn brief van 29 oktober heb ik aangegeven het definitieve instemmingsbesluit uiter…