Gaswinning Groningen-veld; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 33529, nr. 86) over Noord-Nederland als grootschalige pilot voor nieuwe concepten van energiezuinige bouw

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat als gevolg van de aardbevingsproblematiek aan een groot aantal woningen herstel- en/of preventiewerkzaamheden zullen moeten worden verricht; overwegende dat Noord-Nederland al geruime tijd de ambitie heeft om de woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen (zoals onder andere blijkt uit de Green Deal Noord-Nederland en de ambitie uit het collegeprogramma Groningen om 100.000 woningen te verduurzamen); overwegende dat in het energieakkoord een aantal bouwbedrijven zich heeft verbonden aan de opgave om energieneutrale woningen te realise …