Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Op 3 september jongstleden hebben de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Stichting Natuur & Milieu, Stichting De Natuur- en Milieufederaties en Greenpeace Nederland de gedragscode draagvlak en participatie wind op land vastgesteld. In deze brief geef ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, het IPO en de VNG, een appreciatie van de gedragscode. De code zelf treft u aan als bijlage bij deze brief, evenals de aanbiedingsbrief van de deelnemende partijen 1 Raadpleegbaar via www.tweedeka…