Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over het vastleggen van de taaltoets bij algemene maatregel van bestuur

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 975Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 13 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, komt artikel 18b, twaalfde lid, te luiden: 12. De toets, bedoeld in het tweede, tiende en elfde lid, wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Hierbij wordt tevens vastgesteld:a. de wijze van beoordeling van de toets; b. de kwa…